HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 28 Tháng 8 2019
Thứ tư 28 Tháng 8 2019
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Filter regular sequence under small perturbations
Báo cáo viên: Phạm Hùng Quý

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới