HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 16 Tháng 7 2019
Thứ ba 16 Tháng 7 2019
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Finding the orthogonal convex hull of a finite set of points in the plane
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày