HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 12 Tháng 6 2019
Thứ tư 12 Tháng 6 2019
08:00 

Xêmina Phương trình vi phân
Global convexity of Carleman weighted objective functional for an inverse medium scattering problem
Speaker: Nguyen Trung Thanh (Rowan University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới