HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 07 Tháng 6 2019
Thứ sáu 07 Tháng 6 2019
08:00 

Hội nghị, hội thảo
THE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL "COMPLEX ANALYSIS AND APPLICATIONS"
Hanoi, May 22 - June 09, 2019

09:30 

Bài giảng viện
Algebraic structures for topological summaries of data
Báo cáo viên: Giáo sư Ezra Miller (Duke University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới