HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 07 Tháng 5 2019
Thứ ba 07 Tháng 5 2019
14:00 

Xêmina Hình học đại số
Định lý Serre trên các đối đồng điều của lược đồ affine Noerther
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới