HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 02 Tháng 5 2019
Thứ năm 02 Tháng 5 2019
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Finite element methods with discontinuous approximations
Speaker: Professor Xiu Ye (University of Arkansas at Little Rock, USA)

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Poincare polynomial for intersection lattice of arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới