HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 22 Tháng 3 2019
Thứ sáu 22 Tháng 3 2019
08:00 
09:00 

Bài giảng viện
Self-avoiding walk, spin systems, and renormalization
Báo cáo viên: Professor Gordon Slade (University of British Columbia)

10:45 

Bài giảng viện
How accurate are solutions of optimal control problems?
Báo cáo viên: Professor Arnd Ro"sch (Universita"t Duisburg-Essen)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày