HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 14 Tháng 3 2019
Thứ năm 14 Tháng 3 2019
08:00 
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic behaviors of stochastic epidemic models with jump-diffusion
Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Diệu (Đại học Vinh)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày