HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 01 Tháng 3 2019
Thứ sáu 01 Tháng 3 2019
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Spring school on Optimization and Algorithms in Dynamic Environments
Hanoi, Feb 18th, 2019 to March 1st

09:30 

Bài giảng viện
From continuous rational to regulous functions
Người trình bày: Giáo sư Krzysztof Kurdyka (Université Mont Blanc)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới