HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 02 Tháng 1 2019
Thứ tư 02 Tháng 1 2019
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Benson
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On motivic cohomology of singular local k-schemes
Người báo cáo: Jinhyun Park (KAIST, Korea)

14:00 

Xêmina Hình học tính toán
On convex sets in computer graphics (continue)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới