HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 14 Tháng 12 2018
Thứ sáu 14 Tháng 12 2018
08:00 

Bài giảng viện
BICMR-IMH Colloquium in Mathematics
Friday, December 14, 2018

14:00 

Xêmina Hình học đại số
Descent theory (part 3)
Báo cáo viên TS Nguyễn Tất Thắng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới