HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 06 Tháng 12 2018
Thứ năm 06 Tháng 12 2018
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic Geometry and de Rham Theory
Hanoi, 03/12/2018 – 06/12/2018

09:30 
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Clustering using projection
Báo cáo viên: Tung Pham (Univ. Melbourne and Vietnam National University of Science)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới