HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 15 Tháng 10 2018
Thứ hai 15 Tháng 10 2018
14:30 

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Mấy vấn dề hiện đại của Hệ mờ bức tranh
Báo cáo viên: Bùi Công Cường

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới