HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 07 Tháng 3 2018
Thứ tư 07 Tháng 3 2018
08:00 

Hội nghị, hội thảo
IMH-SEAMS school 2018 "Hyperplane Arrangements"
Hanoi, March 05 – March 16, 2018

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một nhận xét về lsc trong Ekeland principle
Báo cáo viên: Trương Xuân Đức Hà

09:00 

Xêmina Giải tích
Real interpolation, Lorentz spaces, and Sobolev embeddings
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới