HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 07 Tháng 3 2018
Thứ tư 07 Tháng 3 2018
08:00 

Hội nghị, hội thảo
IMH-SEAMS school 2018 "Hyperplane Arrangements"
Hanoi, March 05 – March 16, 2018

09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một nhận xét về lsc trong Ekeland principle
Báo cáo viên: Trương Xuân Đức Hà

09:00 

Xêmina Giải tích
Real interpolation, Lorentz spaces, and Sobolev embeddings
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày