HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 11 Tháng 1 2018
Thứ năm 11 Tháng 1 2018
09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Tập khoảng cách trên đa tạp
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới