HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 03 Tháng 1 2018
Thứ tư 03 Tháng 1 2018
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differentiability Properties of a Parametric Consumer Problem
Người báo cáo: Vũ Thị Hướng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới