HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 08 Tháng 11 2017
Thứ tư 08 Tháng 11 2017
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Funnel technique for finding shortest paths from a fixed source point to all destination points on a convex polyhedral surface in R^3
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số, Hình học và Lý thuyết số
Một số vấn đề xung quanh các siêu mặt được tham số hóa
Người báo cáo: Giáo sư Lê Dũng Tráng (ICTP)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Một phương pháp mới để ước lượng tuổi thọ trung bình
Người báo cáo: Nguyễn Thanh Nga

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới