HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 13 Tháng 6 2017
Thứ ba 13 Tháng 6 2017
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Introduction to statistical learning theory
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Hoài

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới