HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 07 Tháng 6 2017
Thứ tư 07 Tháng 6 2017
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Finding shortest gentle paths on a land surface
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Harmonic sums and polylogarithms at non-positive multi-indices
Người báo cáo: Ngô Quốc Hoàn (Đại học Hải Phòng)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới