HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 26 Tháng 5 2017
Thứ sáu 26 Tháng 5 2017
09:30 

Bài giảng viện
D-modules and $p$-curvature
Người báo cáo: Prof. H. Esnault, Freie Univ. Berlin, Germany

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới