Hội nghị

Một số vấn đề trong Lý thuyết Kỳ dị và ứng dụng
Viện Toán học, ngày 11/03/2022

Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, ngày 11/03/2022

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: Trao đổi một số vấn đề thời sự trong Lý thuyết Kỳ dị và ứng dụng của chúng trong Hình học tính toán.

Đăng ký tham dự gửi đến Đinh Sĩ Tiệp Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trở lại