Hội nghị

Lịch theo ngày

Thứ hai 23 Tháng 8 2021
Thứ hai 23 Tháng 8 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo “Tannakian Categories”
Hà Nội, 23-26/8/2021