Hà Đức Thái


Ths

Phòng Phương trình vi phân
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc:
Điện thoại: 84 (02)4 37563474/ 309
Email: hdthai@math.ac.vn

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1990

Nơi sinh: bệnh viện Cổ Lễ- Trực Ninh- Nam Định

Thạc sỹ: 2020, học viện Khoa học và Công nghệ- viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam - Hà Nội -Việt Nam

Chuyên ngành: Giải tích