Nguyễn Minh Hằng


CN

Phòng Cơ sở toán học của tin học
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 102, Nhà A6
Điện thoại:
Email: nmhang AT math.ac.vn

Lí lịch khoa học

Năm sinh: 1998

Nơi sinh: Hà Nội

2020: Đại học Sư Phạm Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Chuyên ngành: Cơ sở Toán học của Tin học

Các lĩnh vực quan tâm: Lí thuyết đồ thị

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH