Nguyễn Khánh Hưng


CN

Phòng Lý thuyết số
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: P305, Nhà A5
Điện thoại: +84 (02)4 37563474/ 305
Email: nkhung AT math.ac.vn

Năm sinh: 1998

Nơi sinh: Hải Phòng

Lý lịch khoa học

2020: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Chuyên ngành: Đại số - Lý thuyết số

Các lĩnh vực quan tâm: Hình học đại số