Hà Đức Thái


CN

Trung tâm Đào tạo sau đại học
Hướng nghiên cứu:


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 102, Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:
Email: