Đỗ Thái Dương


CN

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Giải tích phức


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 106, Nhà A6, Viện Toán học
Điện thoại: 024 37563474 (ext 106)
Email: duongdothai.vn@gmail.com

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1994

Nơi sinh: Hải Dương

  • Đại học: 2012-2016, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Chuyên ngành: Sư phạm Toán

Các lĩnh vực quan tâm: Giải tích phức

Danh sách gần đây
1Đỗ Thái Dương, A Comparison Theorem for Subharmonic Functions, Results in Mathematics, 2019, 74:176, SCI(-E), Scopus.
Tiền ấn phẩm
1Đỗ Hoàng Sơn, Đỗ Thái Dương, Phạm Hoàng Hiệp, Complex Monge-Ampère Equation in Strictly Pseudoconvex Domains, Acta Mathematica Vietnamica (2019)
2IMH20190601, Đỗ Hoàng Sơn, Đỗ Thái Dương, Some remarks on the Cegrell's class F