Đỗ Thái Dương


CN

Trung tâm Đào tạo sau đại học
Hướng nghiên cứu: Giải tích phức


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 102, Nhà A6, Viện Toán học
Điện thoại:
Email: duongdothai.vn@gmail.com

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1994

Nơi sinh: Hải Dương

  • Đại học: 2012-2016, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Chuyên ngành: Sư phạm Toán

Các lĩnh vực quan tâm: giải tích phức