Tháng 3 2023

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Cohen--Macaulayness of a class of graphs versus the class of their complements
Speaker: TS. Đỗ Trọng Hoàng (Trường ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Giải tích
Bài toán giá trị riêng có trọng
Người báo cáo: Đặng Anh Tuấn (Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Cotangent complex of the topological E_n - operads (part II).
Người báo cáo: Hoàng Mạnh Trường (Đại học FPT)

Xêmina Hình học đại số
Comparison between De Rham cohomology and Group cohomology via Tannakian duality
Người báo cáo: Trần Phan Quốc Bảo (Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM)

Bài giảng viện
Generalized Curvatures and the Geometry of Data
Người báo cáo: GS. Jürgen Jost ( Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences in Leipzig, Germany)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Tight Buchsbaum ring
Speaker: PGS. TS. Phạm Hùng Quý (Trường ĐH FPT)

Xêmina Xác suất và thống kê
Fluctuation of mean field spin models
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
A fundamental exact sequence for the differential fundamental groupoid
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học giải tích
Christoffel function and Moment matrix
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Exponential sums and motivic oscillation index of arbitrary ideals and their applications
Speaker: Nguyễn Hữu Kiên (CNRS - Université de Caen Normandie)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the Krull intersection theorem
Speaker: Nguyễn Hồng Đức (Trường ĐH Thăng Long)

Xêmina Hình học giải tích
Christoffel function and Moment matrix II
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng

Xêmina Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
On strongly quasiconvex functions (part I): existence results and generalized subdifferentials
Speaker: Felipe Lara (University of Tarapacá in Arica, Chile)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Monodromy of analytic functions
Người báo cáo: Lê Dũng Tráng (Aix-Marseilles University, France)

Xêmina Xác suất và thống kê
Limit theorems of self-normalized sums and series
Người báo cáor: Nguyễn Chỉ Dũng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Krull intersection property in Algebraic geometry
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (ĐH Thăng Long)

Xêmina Hình học giải tích
Biểu diễn tổng bình phương (Sum of squares) của đa thức dương với hệ số hữu tỷ
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu, Đại học Bách khoa Na Uy (NTNU)

Hội nghị, hội thảo
Workshop The 11th Japan-Vietnam Joint seminar on Commutative Algebra
Hanoi, 28-30, March, 2023

Hội nghị, hội thảo
Workshop The 11th Japan-Vietnam Joint seminar on Commutative Algebra
Hanoi, 28-30, March, 2023

Xêmina Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
On strongly quasiconvex functions (part II): proximal point algorithms and open problems
Speaker: Felipe Lara (University of Tarapacá in Arica, Chile)

Hội nghị, hội thảo
Workshop The 11th Japan-Vietnam Joint seminar on Commutative Algebra
Hanoi, 28-30, March, 2023

Xêmina Hình học và Tô-pô
Biến dạng của cấu trúc phức khả tích và một vài ứng dụng
Người báo cáo: Đoàn An Khương (Centre de mathématiques Laurent-Schwartz, École Polytechnique)

Xêmina Hình học giải tích
Biểu diễn tổng bình phương (Sum of squares) của đa thức dương với hệ số hữu tỷ II
Người báo cáo: Vũ Trung Hiếu, Đại học Bách khoa Na Uy (NTNU)

Tháng 3 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
Categories
Xem lịch theo danh mục