Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 30 Tháng 10 2020
Thứ sáu 30 Tháng 10 2020
09:30 

Bài giảng viện
The perfectoid approach to purity questions
Báo cáo viên: Professor Kestutis Cesnavicius