Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 14 Tháng 8 2020
Thứ sáu 14 Tháng 8 2020
09:00 

Bài giảng viện
Tangency varieties and application
Báo cáo viên: PGS TS Phạm Tiến Sơn (Trường ĐH Đà Lạt)

Công bố khoa học mới