Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 21 Tháng 2 2020
Thứ sáu 21 Tháng 2 2020
08:00 

Bài giảng viện
Bernoulli Numbers in Positive Characteristic
Báo cáo viên: Professor Bruno Anglès (University of Caen Normandie)

Công bố khoa học mới