Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 22 Tháng 3 2019
Thứ sáu 22 Tháng 3 2019
09:00 

Bài giảng viện
Self-avoiding walk, spin systems, and renormalization
Báo cáo viên: Professor Gordon Slade (University of British Columbia)

10:45 

Bài giảng viện
How accurate are solutions of optimal control problems?
Báo cáo viên: Professor Arnd Ro"sch (Universita"t Duisburg-Essen)

Công bố khoa học mới