Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 01 Tháng 3 2019
Thứ sáu 01 Tháng 3 2019
09:30 

Bài giảng viện
From continuous rational to regulous functions
Người trình bày: Giáo sư Krzysztof Kurdyka (Université Mont Blanc)

Công bố khoa học mới