Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 01 Tháng 12 2017
Thứ sáu 01 Tháng 12 2017
10:00 

Bài giảng viện
Một số mô hình cho giao thông và nghịch lý Braess
Người báo cáo: Giáo sư Helge Holden (Thư ký Liên đoàn Toán học Thế giới, Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy)

Công bố khoa học mới