Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 17 Tháng 11 2017
Thứ sáu 17 Tháng 11 2017
10:15 

Bài giảng viện
Về phân loại đa tạp đại số
Người báo cáo: Giáo sư S. Mori (Huy chương Fields, Chủ tịch liên đoàn Toán học thế giới)

Công bố khoa học mới