Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 16 Tháng 6 2017
Thứ sáu 16 Tháng 6 2017
09:30 

Bài giảng viện
Convexity in symplectic geometry and integrable Hamiltonian systems
Người báo cáo: GS. Nguyễn Tiến Dũng, Univ. Paul-Sabatier, Toulouse, France.

Công bố khoa học mới