Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 26 Tháng 5 2017
Thứ sáu 26 Tháng 5 2017
09:30 

Bài giảng viện
D-modules and $p$-curvature
Người báo cáo: Prof. H. Esnault, Freie Univ. Berlin, Germany

Công bố khoa học mới