Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 07 Tháng 10 2016
Thứ sáu 07 Tháng 10 2016
09:30 

Bài giảng viện
The Habiro ring, Lie algebras, and invariants of 3-manifolds
Người báo cáo: GS. Lê Tự Quốc Thắng, Học Viện Công nghệ Georgia, USA

Công bố khoa học mới