Hình ảnh - Năm 2014

Tổng kết Hoạt động Khoa học
Viện Toán học tiếp đoàn CNRS Pháp
Ngày Nhà giáo Việt Nam
ColloquiumLecture10.10.2014
Hội nghị NCS
ColloquiumLecture12.9.2014
ColloquiumLecture30.7.2014
Trường hè Toán cho sinh viên
Gặp mặt Lãnh đạo Viện
1 ngày với Toán học
Bài giảng Viện 18.4.2014 (TS. Le Quang Nam)
Bài giảng Viện 9.5.2014 (Giáo sư Boris Mordukhovich)
Chuyến thăm của Hiệu trưởng Đại học Würzburg (Đức)
Gặp đoàn Iran
Bài giảng Viện 14.2.2014 (GS. Prof. Ian Morrison)
Bài giảng Viện 7.3.2014 (GS. Rosa Miró-Roig, GS. J. Elias)
Viện Toán học tiếp đoàn Quỹ nghiên cứu Cộng hòa liên bang Đức
Gặp mặt đầu năm 2014
 
 

Công bố khoa học mới