HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

24 Tháng 6 2018

Xêmina Phương trình vi phân
Stability results for backward fractional parabolic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Đức

Xêmina Giải tích
Some applications of formulas for the Stokes Equation
Báo cáo viên: Vũ Thùy Dương

Xêmina Hình học tính toán
Geometric Approximation via Coresets
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A new approach to Exact Pattern Matching (Part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Huy Trường

Xêmina Xác suất và thống kê
Young differential delay equations driven by Holder continuous paths
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Xêmina Phương trình vi phân
Stability results for backward fractional parabolic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Đức

Xêmina Hình học tính toán
Guarding a museum and guarding a graph
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Xêmina Xác suất và thống kê
Recent progress on Real linear polarization conjecture
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng (IMH-VAST)

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and geometry of local and global fields
Tuan Chau- Quang Ninh, 25/06/2018 - 29/06/2018

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and geometry of local and global fields
Tuan Chau- Quang Ninh, 25/06/2018 - 29/06/2018

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and geometry of local and global fields
Tuan Chau- Quang Ninh, 25/06/2018 - 29/06/2018

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and geometry of local and global fields
Tuan Chau- Quang Ninh, 25/06/2018 - 29/06/2018

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic and geometry of local and global fields
Tuan Chau- Quang Ninh, 25/06/2018 - 29/06/2018

24 Tháng 6 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới