HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

04 Tháng 5 2016

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method Adams type for solving singular IDE
Người báo cáo: Đỗ Tiến Thành

Xêmina Xác suất và thống kê
Some Linear Classifiers for High-Dimensional Data
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Huy

Xêmina Giải tích
Unimodular decomposition of convex cones and Application
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina Phương trình vi phân
Parabolic complex Monge-Ampère equation (cont.)
Người báo cáo: Đỗ Hoàng Sơn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method Adams type for solving singular IDE (cont.)
Người báo cáo: Đỗ Tiến Thành

04 Tháng 5 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày