HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

IMVAST-OCAMI Joint Conference on Selected Areas in Mathematics
Osaka, May 16 (Thu) -18 (Sat), 2024

IMVAST-OCAMI

https://sites.google.com/view/imvast-ocami-jc/home

Dates: May 16 (Thu) -18 (Sat), 2024

Venue: 10th Floor, Sugimoto Library, Osaka Metropolitan University

Organizers: Doan Trung Cuong, Phung Ho Hai, Doan Thai Son (IMVAST), Hirotaka Akiyoshi, Mitsuyasu Hashimoto, Futoshi Takahashi, Hiroshi Tamaru (OCAMI = Host Institute)

Contact: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

The registration for the conference has been started.

Registration is required for participation in the conference.
Please answer the registration form by 11:30 JST May 7.
Registration can be done through the form

https://forms.gle/XeabqY3xiYi9892Z6

Trở lại

Công bố khoa học mới