HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Về một số tính chất nghiệm của các lớp phương trình có chứa toán tử elliptic suy biến
Người báo cáo: P. K. Yen (Đại học Tài nguyên và Môi trường)

Thời gian: 10h00, Thứ Tư, ngày 21/9/2022

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Trong báo cáo này chúng tôi trình bày hai nội dung:

  • Sự tồn tại nghiệm và không tồn tại nghiệm của phương trình elliptic suy biến cấp bốn.
  • Dáng điệu khi thời gian lớn của nghiệm phương trình hyperbolic suy biến mạnhTrở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới