HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lý thuyết định tính hệ động lực không ôtônôm
Người báo cáo: NCS. Lê Viết Cường (Đại học Xây dựng Hà Nội)
Thời gian: 9h30 sáng thứ 3 ngày 28/9/2021
Hình thức trực tuyến.
Tóm tắt báo cáo: Tác giả trình bày các kết quả sau:
  • Gán phổ nhị phân mũ cho hệ điều khiển tuyến tính với hệ số phụ thuộc thời gian.
  • Điều kiện tách phổ nhị phân mũ cho bài toán tuyến tính hóa trơn phương trình vi phân không ôtônôm

Trở lại