HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Nhóm các tự đẳng cấu của đại số Leavitt (part II)
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Thời gian: 9:00 Thứ Năm ngày 22 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5.

Tóm tắt: Báo cáo giới thiệu một số biểu diễn bất khả quy của đại số Leavitt L(1, n) và thiết lập tương ứng 1-1 giữa nhóm các tự đồng cấu của L(1, n) và nhóm các phần tử khả nghịch của L(1, n).

Trở lại

Công bố khoa học mới