HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hội thảo “The Mordell-Weil Theorem”
Tuần Châu – Quảng Ninh, 26-27/8/2020

Địa điểm, Thời gian: Tuần Châu – Quảng Ninh, 26-27/8/2020

Mục đích: Hội thảo về toán cho các bạn sinh viên và học viên cao học trong nước và quốc tế có đam mê với Hình học đại số. Bên cạnh các vấn đề chuyên môn, hội thảo là dịp để các bạn được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhau và cùng nhau phát triển.

Trưởng Ban tổ chức: GS. TSKH Phùng Hồ Hải

Dự kiến người báo cáo tại hội thảo: Phạm Khoa Bằng (ĐH KHTN HN), Trần Hoàng Sơn (Viện Toán học), Trần Việt Hoàng (ĐH KHTN HN), Nguyễn Quang Khải (ĐH SP HN), Nguyễn Khánh Hưng (ĐH KHTN HN), Võ Quốc Bảo (Viện Toán học), Đinh Ngọc Tùng (ĐH SP HN), Trần Minh Tiến (ĐH KHTN HN), Nghiêm Trần Trung (École normale supérieure), Nguyễn Mạnh Linh (École normale supérieure).

Thông tin chi tiết xem tại đây

Trở lại