HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Nghiệm yếu của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ II.
Báo cáo viên: Hà Đức Thái

Thời gian: 14h-15h Thứ 6, 03/07/2020

Địa điểm: Phòng 302, A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới