HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some Solution Methods for Optimization Problems
Báo cáo viên: Nguyễn Đông Yên

Thời gian: 9h-10h, thứ 4 ngày 13 tháng 5 năm 2020
Online via google meet:
meet.google.com/gqz-doqq-axb
(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027
hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet).

Trở lại