HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Orthogonal funnels
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Thời gian: 14h, thứ 3 ngày 12 tháng 5 năm 2020

Online via google meet:

https://meet.google.com/fgc-ahcu-sio

(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027 hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet).

Trở lại

Công bố khoa học mới