HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Affine Minimax Variational Inequalities and Two-Person Matrix Games
Báo cáo viên: Dương Thị Kim Huyền

Thời gian: 9h-10h, thứ 4 ngày 29 tháng 4 năm 2020

Tóm tắt: The concept of minimax variational inequality was proposed by Huy and Yen (2011). This paper establishes some properties of monotone affine minimax variational inequalities and gives sufficient conditions for their solution stability. Then, by transforming a two-person zero sum game in matrix form (Barron, 2013) to a monotone affine minimax variational inequality, we prove that the saddle point set in mixed strategies of the matrix game is a nonempty compact polyhedral convex set and it is locally upper Lipschitz everywhere when the game matrix is perturbed. The rate of convergence of the extragradient method of Korpelevich applied to the matrix game is also discussed.

Online via google meet:
meet.google.com/gqz-doqq-axb
(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027 hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet)

Trở lại