HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

An efficent implemetation of Delaunay triangulations
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức
Thời gian: 14h, thứ 3 ngày 28 tháng 4 năm 2020
Abstract: We present a C++ code written by O'Rourke for finding Delaunay triangulations.

Online via google meet:

Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#

(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027 hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet)

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới